گالری ما

اطلاعات تماس

معمار:
استودیو معماری نووآرک
کارفرما:
جناب آقای دکتر مهرآبادی
نوع پروژه:
کلیینیک زیبایی
تاریخ:
1402

نام پروژه : کلیینیک زیبایی

طراحی استودیو معماری نووآرک

موقعیت پروژه: فارس-فیروزآباد

کارفرما: جناب آقای دکتر مهرآبادی

سال طراحی : 1402

توضیحات: بازآفرینی کلینیک زیبایی

منزل 45ساله و 150متری واقع در فیروزآباد برای کلینیک زیبایی توسط تیم حرفه ای نووآرک طراحی و اجرا گردید. درطراحی داخلی این کلینیک از طاق های بنای باستانی کاخ اردشیر و معماری بومی فیروز آباد برگرفته شده است.