گالری ما

اطلاعات تماس

معمار:
استودیو معماری نووآرک
کارفرما:
خانم رستگار
نوع پروژه:
 اتاق خواب نوجوان
تاریخ:
1400

نام پروژه : اتاق خواب نئو کلاسیک نوجوان

طراحی استودیو معماری نووآرک

موقعیت پروژه شیراز _قصرالدشت

کارفرما: خانم رستگار

سال طراحی : 1400

توضیحات: طراحی : اتاق خواب نوجوان

با توجه به خواسته های کارفرما : دو اتاق خواب نوجوان و یک مستر به سبک نئو کلاسیک طراحی گردید.