گالری ما

اطلاعات تماس

معمار: استودیو معماری نووآرک
کارفرما:
جناب آقای کریمی
نوع پروژه:
طراحی آشپزخانه مدرن 1
تاریخ:
1399

نام پروژه : آشپزخانه مدرن 1

طراحی استودیو معماری نووآرک

موقعیت پروژه: شیراز تاچارا

کارفرما: آقای کریمی

سال طراحی : 1399

توضیحات: طراحی آشپزخانه منزل آقای کریمی

با توجه به خواسته های کارفرما آشپزخانه پنهان مدرن با کابینت گلاسه سفید طراحی  و بار شیشه ای  تعبیه گردید.